Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti FRESH JUICE s.r.o. IČO: 27668835, se sídlem: Kamenná čtvrť 627/45a, Štýřice, 639 00, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50470.

KOUPĚ ZBOŽÍ:

FRESH JUICE s.r.o. při prodeji svých výrobků presentovaných na webových stránkách společnosti postupuje zcela podle platných právních norem České republiky. Samozřejmostí je garance vrácení peněz při splnění podmínek stanovených zákonem.

1) obecná ustanovení 

Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami firmy FRESH JUICE s.r.o. Pokud následující právní vztah nebude upraven jinou písemnou smlouvou, podepsanou oběma smluvními partnery, jsou veškeré obchodní vztahy řízeny občanským zákoníkem, pokud je kupující právnickou osobou (podnikatelský subjekt mající IČO), jsou veškeré obchodní vztahy řízeny obchodním zákoníkem.

2) objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícího kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky. Tedy odeslání Vaší elektronické objednávky musí potvrdit telefonicky a nebo e-mailem pracovník společnosti Fresh Juice a to zpravidla po prověření dostupnosti a možném termínu dodání Vámi objednaného zboží. Takto potvrzená objednávka prodávajícím je považována za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím potvrzením ze strany prodávajícího. Po potvrzení ze strany prodávajícího lze objednávku stornovat jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Prodávající má právo stornovat objednávku před závazným potvrzením bez udání důvodu. K tomuto kroku většinou dochází z důvodů, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ( po dohodě s kupujícím) v nejkratším možném termínu.

3) vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000.

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem zboží jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, druh zboží a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal-a, zašlete jej zpět na adresu naší provozovny uvedenou v sekci "Kontakt" a to za následujících podmínek:

  • zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí být použité
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré přiložené dokumentace) s originál dokladem o koupi 

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícímu výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby, než budou chybějící části dodány, tak aby stav zboží plnohodnotně zodpovídal stavu před dodáním kupujícímu.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování. 

4) dodatečné změny v údajích

Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč za změnu. Sazba se zejména týká dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku. 

5) prodej a platba za zboží 

Prodávající je majitelem zboží a prodává ( pronajímá, půjčuje atd.) jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení prodejní ceny je provedeno v hotovosti, buďto osobně na provozovně prodávajícího v Brně Modřicích nebo u zákazníka nebo dobírkou v místě předání zboží. Bezhotovostní úhrada probíhá bankovním převodem nebo pomocí platební brány Com Gate. Platba na 3splátky probíhá prostřednictvím společností ESSOX, SkipPay a Twisto dle jejich podmínek. Splátkový prodej je možné provést přes  Cofidis nebo ESSOX na základě schválení úvěru u těchto společností. Naše společnost je plátcem DPH, a proto je vždy k uvedeným cenám účtována kupujícímu (pronajímajícímu, půjčujícímu atd.) DPH ve výši odpovídající platným a účinným právním předpisům.

6) závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností FRESH JUICE s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost FRESH JUICE s.r.o., vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.hurom.cz

DODACÍ PODMÍNKY:

 Dodací podmínky týkající se prodeje zboží: 

Ceny zboží jsou uváděny bez nákladů na dopravu a jsou platné při osobním odběru na naší provozovně v Brně Modřicích. Při koupi jakéhokoliv přístroje (ne náhradních dílů) je doprava po území české republiky zdarma. Časový údaj uvedený v kolonce DOSTUPNOST, značí dobu vyřízení objednávky a délku přípravy zboží k osobnímu vyzvednutí na naší provozovně. V případě objednávky na dobírku, či poštou, si vždy zákazník musí přičíst dobu trvání přepravy z Brna na jím zvolenou adresu. V rámci ČR zpravidla do dvou dnů. Dopravu po Brně zajišťujeme vlastními vozy a při koupi jakéhokoliv přístroje (ne náhradních dílů) je doprava zdarma.